Reklame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

 

Torsdag 24. mai kl 10:00 på Halsa Rådhus
Halsa Kommune
Kommunestyremøte
Bilde: halsa.kommune.no

Kommune­styre­møte

Ikke mange saker torsdag, men desto flere spørsmål og interpellasjoner...

Les mer hos Halsa Kommune»

 

Torsdag 24. mai kl 18:00 ved Halsasaga
Halsa Idrettslag
Treningsløp orientering
Bilde: halsail.no

Trenings­løp orientering

Årets første treningsløp i orientering torsdag...

Les mer hos Tidens Krav»

 

Fredag 25. mai kl 20:00-22:00 i Sæther Grendahus
Sæther Grendahus
Fredagsquiz
Bilde: facebook.com

Fredags­quiz

Da er det klart for vårens siste quiz. Kom og vær med på en uhøytidlig og morsom konkurranse for alle aldre. Det koster kr. 50,- å delta og da spanderer vi kaffe/te/saft og litt søtt og salt.

Velkommen.

Les mer hos Sæther Grendahus»

 

Søndag 27. mai kl 12:00 i Sæther Grendahus
Valsøybotn Antikk og Brukt
Auksjon
Bilde: facebook.com

Auksjon

Kjøp middagen på grenda­huset på søndag. Lapskaus på menyen...

Les mer hos Valsøybotn Antikk og Brukt»

 

Mandag 28. mai i Handarbeidsfjøset På Otnes
Hand­arbeids­fjøset På Otnes
Quilting
Bilde: facebook.com

Quilting

Inter­essert i quilting? Hjertelig velkommen mandag. Da får vi besøk av Mari Nordvik, hun har med seg en del av sitt arbeid og sikkert masse tips for den som ønsker det...

Les mer hos Handarbeidsfjøset På Otnes»

 

Tirsdag 39. mai kl 9:00-17:00 i Surnadal
Surnadal Lensmannskontor
Surnadal Lensmannskontor
Bilde: maps.google.no

Lang­åpent

Surnadal lensmanns­kontor nå har langdager hver tirsdag. Det kan hende kontoret blir stengt på kort varsel ifh utrykning, men det er slik vi ikke rår med…. Så trenger man å anmelde noe eller ordne med pass, er det mulig og gjøre dette frem til kl.17.00 på tirsdager...

 

Onsdag 30. mai i Rindal
Indre Nordmøre Senioruniversitet
Rindalshytter
Bilde: Indre Nordmøre Senioruniversitet

Rindals­hytter

Bedrifts­besøk til Rindalshytter 30. mai...

 

Lørdag 2. juni på Halsanaustan
Grendadagen på Halsanaustan
Det nærmere seg grendadag!
Bilde: facebook.com

Det nærmere seg Grenda­dag!

Det blir masse gøy til barna på Grendadag!

- Eliasbåt
- Dyr
- Kjemishow med Einar Oterholm
- Aktivitetsløype av ITrollheimen
- O-løp av Halsa IL

Som konferansier har vi vært så heldige å få Gøran Bolme fra ITrollheimen. Vi gleder oss til å la han lede oss gjennom dagen med historier, sang og opplegg for barna!

Les mer hos Grendadagen på Halsanaustan»

 

Fredag 7. september i Bøfjorden
Leikarvollen Scene
Halvdan Sivertsen
Bilde: youtube.com

Halvdan Sivertsen

Halvdan Sivertsen med helsing til Leikarvollen Scene...

Les mer hos Bøfjorden»

 

Heim Kommune
Heim Kommune
Bilde: heim.kommune.no

Beskyldes for kameraderi

Det får sentrale personer i prosessen til å reagere kraftig... Einar Vaagland, kommune­styre­representant for Arbeiderpartiet i Halsa, stiller flere kritiske spørsmål rundt ansettelses­prosesser i nye Heim i sin inter­pellasjon...

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag+»

 

Halsa sanitetsforening
Kløvertur
Bilde: Annbjørg Betten

Kløvertur

- Kløvertur til Kald­bergs­vatnet onsdag 23.05. Bra oppmøte, 15 stk., skriver Annbjørg Betten.

Les mer hos Halsa sanitetsforening »

 

Forsvarets innsatsgruppe
Olav Halse
Bilde: facebook.com

Forsvarets innsats­gruppe på veg til Rindal

15-20 personer fra brann­vesenet i Surnadal og Rindal, samt skog­brann­helikopter rekvirert fra Værnes, jobber fortsatt for å få kontroll over skog­brannen på Nergards­moen i Romundstad­bygda i Rindal...

Les mer hos Driva»

 

Høyt og Lavt Valsøya
Høyt og Lavt Valsøya
Bilde: facebook.com

Her åpner fylkets første klatrepark

Lørdag 26. mai blir det offisiell åpning av klatreparken Høyt & Lavt Valsøya, den første av sitt slag i fylket. To ordførere har sagt ja til å delta på åpningen, men de aner – heldigvis ikke – hva de har sagt ja til...

Les mer hos Tidens Krav+»

 

Billaget
Famntak
Bilde: surnadal-kulturhus.no

Jubileum for Kultur­skolen og comeback med Famntak

Tidlegare elevar ved Kultur­skolen på Indre Nordmøre feirar 20-årsjubileum for skolen med å ta over scena i Billaget fredag kveld i Vårsøghelga – og i tillegg samlast Famntak igjen...

Les mer hos Driva+»

 

Einar Vaagland
Assisterende rådmann har fremdeles 100% stilling i Hemne
Bilde: Hemne Kommune

Hvorfor gis topp­sjefene forrang foran de andre ansatte i Heim?

Halsa, Hemne og deler av Snillfjord ble i 2016 enige om å gå sammen i nye Heim kommune. Et slikt samarbeid medfører store endringer, og det er viktig at de demokratiske spillereglene følges til punkt og prikke så man unngår misforståelser, mistenksomhet og misnøye.

Slik blir det dessverre ikke gjort i Heim. Informasjonen om prosessen er mangelfull, intensjonsavtalen brytes jevnlig, og det meste blir bestemt av prosjektlederen, helt uten innspill fra de utallige samarbeidsgruppene som er opprettet, og uten motforestillinger fra fellesnemnda.

Det siste som er avgjort på bakrommet er hvem som blir assisterende rådmann og kommunalsjefer. Stillingene er nemlig ikke lyst ut internt.

Heim kommune skriver: "Viser til din e-post der du etterspør en intern utlysningstekst. Heim kommune har ikke foretatt noen intern utlysning. Kommunestyrene i Halsa, Snillfjord og Hemne kommuner har alle sammen vedtatt intensjonsavtale for Heim kommune, der det blant annet er gitt et oppsigelsesvern for alle ansatte. På bakgrunn av dette er det så langt foretatt innplassering/tilsetting i for Heim kommune i følgende stillinger: Ass rådmann og 3 stk. kommunalsjefstillinger."

De andre ansatte i Halsa, Hemne og Snillfjord har altså ikke fått anledning til å søke på toppstillingene i Heim. Var det slik stillingsvernet var ment å fungere? Stillingen som prosjektleder og rådmann i Heim er heller ikke utlyst.

Dette skjer selv om vi vet at ansatte risikerer å ikke få fortsette i jobben de har, kanskje ikke får jobben de ønsker seg, ikke kan si nei til de stillingene de blir tilbudt, og kanskje blir overflødig når oppsigelsesvernet opphører etter 4 år. Hvorfor gis toppsjefene forrang foran de andre ansatte i Heim?

Men det blir verre. For i bakgrunnen ligger den ulovlige ansettelsen av assisterende rådmann i Hemne som 20% skolefaglig ansvarlig i Halsa, med usannheter, en ugyldige arbeidsavtale, manglende innsyn og feilinformasjon til KS Advokatene:

25. oktober etterlyser kommunestyret en utlysning av stillingen som skolefaglig ansvarlig. Kommunen hevder at det er inngått en avtale med Hemne om funksjonen for en tid tilbake, og at det ikke er behov for en utlysning siden det dreier seg om en funksjon, og ikke en stilling.

27. oktober blir assisterende rådmann i Hemne likevel ansatt i Halsa som skolefaglig ansvarlig i 20% stilling. Stillingen blir ikke lyst ut hverken internt eller eksternt. Dette er brudd på Arbeidsmiljøloven.

16. november signeres det en ny avtale mellom Halsa kommune og skolefaglig ansvarlig, fordi avtalen av 27. oktober ifølge kommunen er ugyldig. Kommunestyret nektes innsyn i den opprinnelige avtalen. Dette er brudd på Offentlighetsloven. Kommunen sier nå at det forelå en muntlig avtale før 27. oktober.

17. november søker skolefaglig ansvarlig om permisjon fra stillingen som assisterende rådmann i Hemne: "Søker om 20 % permisjon uten lønn fra 1.12.17 til 31.12.19. Frigjorte lønnsmidler kan da brukes til å få på plass nødvendlige stillinger."

12. desember svarer rådmannen i Hemne: "Bakgrunn for at du tar opp saken er mitt spørsmål om overforbruk 50% vikariat på fellestjenester og finasiering av denne. [...] Vi har hatt en grei dialog om ditt oppdrag i Halsa. Opprinnelig er tanken oppvekstansvarlig i 40% stilling med omfordeling av arbeidsoppgaver fra deg internt hos oss. [...] At du honoreres med lønn fra Halsa for jobbben du gjøre der er greit fra min side. Det bidrar også til at sammenslåingsprosjektet flyter bedre. [...] Jeg ber om at du revurderer søknad om permisjon på bakgrunn av dette notatet."

Er det mulig at rådmannen ikke har vært involvert i planene?

19. april, etter utallige henvendelser fra kommunestyret, sender Halsa kommune dette spørsmålet til KS Advokatene: "Rådmannen i vår kommune har tildelt funksjonen «skolefaglig ansvarlig» (skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen) 20 % stilling - til en person som er kvalifisert til funksjonen uten å lyse ut funksjonen eksternt/internt. Er dette lovstridig?"

Mangler det ikke noen viktige opplysninger om den ansatte i denne henvendelsen? Og hvorfor sendes spørsmålet av personalavdelingen, som ikke har myndighet til å kontakte KS Advokatene?

19. april svarer KS Advokatene: "Slik jeg forstår det har kommunen tillagt oppgaven som skolefaglig rådgiver til en person som en del av stillingen uten utlysning. Etter min vurdering er det ikke noe lovkrav om at dette skal være en stilling. Det er således innenfor rammen av lovbestemmelsen å legge ansvaret etter bestemmelsen til en annen stilling."

Det er tydelig at den mangelfulle informasjonen fra kommunen har fått KS Advokatene til å tro at det dreier seg om en intern funksjonsjustering, noe som ikke stemmer. Skolefaglig ansvarlig hadde ingen stilling i Halsa ved funksjonstildelingen, og derfor måtte han ansattes først. Utfyllende informasjon er sendt til KS Advokatene, men det gjenstår å se om kommunen følger opp saken.

23. april offentliggjøres tilsettingene i de kommunale toppstillingene i Heim i 2020. Der blir Halsa sin skolefaglig ansvarlig tildelt stillingen som kommunalsjef oppvekst. Rådmannen i Halsa blir assisterende rådmann.

14. mai viser et innsyn at skolefaglig ansvarlig fremdeles får 100% lønn som assisterende rådmann i Hemne. Vi venter på innsyn i utbetalingene fra Halsa kommune. Resultatet er at Halsa og Heim har fått det som må være Norges dyreste skolefaglige ansvarlige med en årslønn på kr 810.000,-, mer enn det ordføreren og rådmannen i Halsa tjener.

Når vi nå vet at skolefaglig ansvarlig er tildelt stillingen som kommunalsjef oppvekst i Heim, fremstår det som har foregått i Halsa som kameraderi og posisjonering. Har noen snakket sammen og funnet ut hvordan kabalen skal legges, og lagt til rette for at ingen andre har kunnet søke på stillingene skolefaglig ansvarlig og kommunalsjef oppvekst? Slik unngår man også at det blir kamp om stillingen som assisterende rådmann i Heim, og det er ingen fare for oppsigelser eller beordringer blant topplederne.

Hva heter det hvis man sikrer seg stillingene man ønsker seg på denne måten?

Og alt dette er tydeligvis godkjent av fellesnemnda og arbeidstakernes representanter. Eller ved de ikke hva som foregår?

Forslag til vedtak:

1 Halsa kommunestyre krever innsyn i arbeidsavtalen fra 27. oktober 2017, lønnutbetalingene og annen relevant dokumentasjon om ansettelsen av skolefaglig ansvarlig i Halsa og Hemnes arkiver. 2 Ansettelsen av skolefaglig ansvarlig sendes til lovlighetskontroll hos rette instans.

3 Halsa kommunestyre krever at ansettelsene i Heim annuleres og blir gjenstand for lovlighetskontroll, og at det blir gjort nye tilsettinger etter intern utlysning.

4 Halsa kommunestyre krever at alle fremtidige stillinger i Heim som et minimum blir gjenstand for intern utlysning.

Einar Vaagland

Les mer hos Facebook»

Kalender


 

Torsdag 24. mai kl 18:00 ved Halsasaga/Halsabakken
Halsa Idrettslag
Halsa Idrettslag
Bilde: halsail.no

Terminliste orientering 2018

Her er terminlista for årets o-sesong!

Les mer hos Halsa Idrettslag»

 

Fredag 25. mai kl 19:00-23:00 i Villa Viungen
Lageret Cafe & Kiosk
Pop-up pub
Bilde: facebook.com

Pop-up pub

Fredag 25. mai har vi "pop-up pub" i kjelleren på Villa Viungen! Vi gleder oss til ha Anders Jektvik i etasjen over oss, og satser på at det er dårlig lydisolert! Ved fint vær blir det uteservering!

Inngang; 100 kr. 18 årsaldersgrense...

Les mer hos Lageret Cafe & Kiosk»

 

Fredag 25. mai kl 20:00-21:30 i Villa Viungen
Halsa Frivilligsentral
Anders Jektvik
Film: youtube.com

Anders Jektvik

Låtskriver og sanger fra Hitra, med sin musikk i en blanding av fortellinger og en metaforisk pessimistisk optimisme...

Billettsalg ved frivilligsentralen fra 14. mai...

Les mer hos Halsa Frivilligsentral»

 

Fredag 25. mai i Surnadal Kulturhuset
Driva
Driva
Bilde: driva.no

Driva-debatten

Nettvett med spesielt fokus på deling av nakenbilder blir tema under årets Driva-debatt i Vårsøghelga...

Les mer hos Driva»

 

Fredag 25. mai i Surnadal
Surnadal IL Dykkerklubb
Dykkerkurs
Bilde: Surnadal IL Dykkerklubb

Dykker­kurs

Dykker­kurset blir arrangert i regi av Surnadal IL dykkerklubb, to helger; 25. – 27. mai og 2. og 3. juni...

Les mer hos Surnadal IL Dykkerklubb »

 

Lørdag 26. mai kl 10.00-17.00 i Løvik Grendahus
Løvik Grendahus
Kurs i ølbrygging
Bilde: Løvik Grendahus

Kurs i ølbrygging

I samarbeid med hjemmebrygger Atle Betten arrangerer Skålvikfjordingen kurs i hjemmebrygging av øl...

 

Lørdag 26. mai kl 13:00-16:00 på Halsa Motorsportsenter
Halsa Motorsportsenter
Utleie av gokart
Bilde: facebook.com

Utleie av gokart

Da drar vi i gang sesongen på gokart utleie 26. mai.

150 kr pr. heat a 10 min. Det vil være mulig å betale med kontanter, Vipps og kort.

Velkommen til en super sesong!

Les mer hos Halsa Motorsportsenter»

 

Lørdag 26. mai på Valsøya
Høyt & Lavt Klatreparker
Høyt & Lavt Klatreparker
Bilde: hoytlavt.no

Opplev en spennende verden fra tretoppene!

Lørdag 26. mai åpner vi Nordmøres første klatrepark med ziplines, Quick-Jump og mange løyper i trærne for både store og små...

Les mer hos Høyt & Lavt Klatreparker»

 

Lørdag 26. mai på Halsa Stadion
Halsa Idrettslag
Halsa Cup
Bilde: facebook.com

Halsa Cup

Halsa Cup blir arrangert 26.-27. mai. Sett av helga, dette blir gøy!

Les mer hos Halsa Idrettslag»

 

Søndag 27. mai kl 10:00 i Bøfjorden
Åsskardfjorden Rundt
Åsskardfjorden Rundt
Bilde: Åsskardfjorden Rundt

Åsskardfjorden Rundt

Turritt/gåtur rundt Bøfjorden med start og innkomst ved Bøfjorden skole...

 

Torsdag 31. mai kl 17:00 ved Kleivsetsjynå
Halsa Idrettslag
Kajakk introkurs
Bilde: facebook.com

Kajakk introkurs

Førstemann til mølla...

Les mer hos Halsa Idrettslag»

 

Torsdag 31. mai kl 18:00 i Surnadal
Surnadal jegere og fiskeforening
Surnadal jegere og fiskeforening
Bilde: njff.no

Sau­avvennings­kurs

Surnadal jegere og fiskeforening arrangerer saue­avvennings­kurs hos Bjarte Morten Røen, Langhaugen. Kontakte Odd Arne Vikavoll på 91822461 for nærmere informasjon og påmelding.

 

Lørdag 2. juni på Halsanaustan
Halsanaustan
Halsanaustan
Bilde: facebook.com

Grenda­dagen på Halsanaustan

2. juni er det duket for grendadag på Halsa­naustan! Mer info kommer...

Les mer hos Halsanaustan»

 

Søndag 3. juni kl 10.00 på Indreiten
Halsa Idrettslag
Saksa Opp
Bilde: halsail.no

Halsa Opp arrangeres for sjette gang

Halsa Idrettslag inviterer til motbakkeløpet Halsa Opp (tidligere Saksa opp)...

Påmelding senest 30. mai for konkurranseklassene...

Les mer hos Friidrett»

 

Lørdag 16. juni kl 11:00-15:00 i Bøfjorden
Gammelskulin Gjenbruk
Loppis
Bilde: facebook.com

Loppemarked

Den 16. juni blir det kjempestort loppis på Gammelskulen Gjenbruk...

Les mer hos Gammelskulin Gjenbruk»

 

Lørdag 21. juli på Otnesbrygga
Halsa Historielag
Christel Alsos
Bilde:

Konsert med Christel Alsos

Halsa historielag inviterer til intimkonsert med Christel Alsos. Billetter legges ut for salg lørdag 10. mars på Bunnpris Enge og Bunnpris Halsa...

Les mer hos Halsa Historielag»

 

Fredag 3. august på Valsøya
Hestholmen Retrofestival
Hestholmen Retrofestival
Bilde: facebook.com

Retrofestival

Med årets Retrofestival friskt i minnet, er straks neste års festival klar. Dato for neste år er 3. og 4. august...

Les mer hos Hestholmen Retrofestival»

 

Lørdag 4. august på Valsøya
Hestholmen Retrofestival
Smokie
Film: facebook.com

Smokie

Smokie kommer til Valsoya 4. august 2018! ...

Kjøp billetter her TicketMaster»
Les mer hos Hestholmen Retrofestival»

 

Lørdag 8. september på Halsa Motorsportsenter
NMK Halsa
Midt Norsk Cup
Bilde: facebook.com

Midt Norsk Cup

NMK Halsa arrangerer Midt Norsk Cup i Formel K i september...

Les mer hos NMK Halsa»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Onsdag 23. mai


 

 


Tirsdag 22. mai


 

 

Bygdekinoen
Petter Kanin
Film: youtube.com

Petter Kanin

6 år. 1t 34m. Komedie / Animasjon

Få barnebokfigurer er så sjarmerende som de man finner i Beatrix Potters univers. Nå er historien om eventyrlystne Petter Kanin her i en helt ny versjon for både barn og voksne...

Les mer hos Bygdekinoen»

 

Bygdekinoen
Deadpool 2
Film: youtube.com

Deadpool 2

15 år. 1t 59m. Komedie / Action

Marvels rappkjefta leiesoldat er tilbake! Større, bedre og til tider mer bukseløs enn noensinne. Når en supersoldat ankommer på et morderisk oppdrag, blir Deadpool nødt til å tenke på vennskap, familie og hva det egentlig betyr å være en helt - samtidig som han må sparke mange i ræva. Fordi, til tider må man slåss skittent for å bekjempe all dritten...

Les mer hos Bygdekinoen»

 


Mandag 21. mai


 

 

Høyt & Lavt klatrepark
Høyt & Lavt klatrepark
Bilde: facebook.com

Her står opplevelsene i kø!

Det skjer store ting på Valsøya for tida. Etter iherdig jobbing i halvanna år er fylkets første første Høyt & Lavt klatrepark med zipline, quick-jump, klatreløyper og mye mer, endelig klar for åpning. Kommende lørdag inviterer styreleder Magny Strand og resten av gjengen i Valsøya Opplevelser AS til åpningsfest...

Les mer hos Driva+»

 

Vårsøghelga
Vårsøghelga
Bilde: Vårsøghelga

Velkomen til Vårsøghelga 2018

Velkomen til nok ei våryr, vakker og variert Vårsøghelg, den 24de i rekkja...

Les mer hos Driva»

 

Halsa Demensforening
Hjertemarsj
Bilde: Halsa Demensforening

Hjertemarsj på Valsøya

Nasjonalforeningen for folkehelsen Halsa demensforening arrangerer Hjertemarsj på Valsøya til Helgeneset...

Les mer hos Tidens Krav»

 

Halsa Demensforening
Halsa Demensforening
Bilde: facebook.com

Hjertemarsj

Gåtur til Helgeneset med quiz på løypa med 20 spørsmål. Utdeling av frukt på stand. Loddsalg til inntekt for hjerteforskningen.

Les mer hos Halsa Demensforening»

 


Søndag 20. mai


 

 

Halsa Kommune
Halsa Kommune
Bilde: kommunal-rapport.no

Her er de rikeste og fattigste kommunene

235 av kommunene har lavere korrigert inntekt målt mot landsgjennomsnittet nå enn for ett år siden, ifølge nye tall fra Kommunaldepartementet. Her kan du sjekke hvor rik eller fattig din kommune er nå...

Les mer hos Kommunal Rapport»

 

Torunn Kroknes
Torunn Kroknes
Bilde: facebook.com

Lovande konsert

Fredag 1. juni avlegg Torunn Kroknes songeksamen etter tre år ved musikkinstituttet på NTNU i Trondheim. Den prøven kan ho berre glede seg til.

Les mer hos Driva»

 

Halsa Jeger og Fiskerforening
Halsa JFF
Bilde: njff.no

Fiskestenger til gratis utlån

Aktiviteten i Halsa JFF kommer mange til gode, blant andre Frivilligsentralen, som fikk sponset fiskeutstyr fra lokallaget...

Les mer hos Driva+»

 

Halsa Jeger og Fiskerforening
Halsa Jeger og Fiskerforening
Bilde: njff.no

Bygger ny lerduebane

Halsa Jeger og Fiskerforening er ikke det største lokallaget, men aktiviteten er likevel stor. Nå er en flittig dugnadsgjeng godt i gang med oppgradering av lerduebanen på Halsa skytebane...

Les mer hos Driva+»

 

Halsa Næringsforening
Næringsmot-prisen
Film: Mari Westad

Gratulerer til Valsøya som vinner av Næringsmot-prisen

14. mars arrangerte Halsa Næringsforening i samarbeid med Halsa kommune Næringstreffet i Halsa. En flott og innholdsrik kveld med inspirerende innlegg fra ordfører Ola Rognskog, digitaliserings-ekspert Bente Sollid Storehaug, innovative Rindalshytter, inkubator Protomore, Innovasjon Norge og VAMAR...

Les mer hos Halsa Næringsforening»

 

Jon Bjarne Gujord
Turist i London
Film: Stian Klette

Turist i London

Familien Gujord er på prinsebrullyp i London...

Les mer hos Stian Klette »

 


Lørdag 19. mai


 

 


Fredag 18. mai


 

 

i Halsa no
17. mai-toget i Halsa
Film: Einar Vaagland

17. mai-toget

Se årets 17. mai-tog i Halsa.

Se filmen hos YouTube»

 

i Halsa no
17. mai i Halsa
Bilde: Einar Vaagland

17. mai-feriring i Halsa

Kåre Hendset har fotografert 17. mai i Halsa...

Les mer hos Tidens Krav+»

 

Halsa Næringsforening
17. mai
Bilde: Mari Westad

17. mai

Gratulerer med dagen fra et solrikt Halsa...

Les mer hos Halsa Næringsforening»

 

Torunn Kroknes
Torunn Kroknes
Bilde: Einar Vaagland

Inviterer til konsert i Valsøyfjord kirke 18. mai

Torunn Kroknes fra Valsøyfjord skal opp til avsluttende eksamen ved Institutt for musikk i Trondheim 1. juni, der hun går det fjerde og siste året på bachelor i klassisk sang...

Les mer hos Tidens Krav»
Les mer hos Torunn Kroknes»

 

Torunn Kroknes og Else Bøe
Torunn Kroknes
Bilde: facebook.com

Konsert i Valsøyfjord Kirke

Torunn Kroknes holder konsert i Valsøyfjord kirke. Det er ein konsert før bacheloreksamenskonserten på Ringve i sommer.

Torunn Kroknes, mezzosopran og Else Bøe, piano.

 


Torsdag 17. mai


 

 

i Halsa no
17. mai
Bilde: Marita Vaagland

Hurra for 17. mai!

Nasjonaldagen feires på tradisjonelt vis i hele Driva-distriktet i morgen...

Les mer hos Driva»

 

i Halsa no
Storvatnet
Bilde: maps.google.no

Tirsdagstur til Høgheia i Halsa

Tirsdagstur'n 15. mai ble en fin rundtur om Høgheia og Storvatnet i Halsa. En passende lang tur i et nydelig vær...

Les mer hos Trollheimsporten»

 

StikkUT!
Hennafjellet
Bilde: stikkut.no

Hennafjellet

Åpner som Stikk UT! -turmål 23. mai. Dette er et av de mest populære turmålene i Halsa. Turen er en opplevelsestur fra start...

Les mer hos StikkUT!»

 

E39 Betna-Stormyra
E39
Bilde: maps.google.no

Mer slagkraft for E39

- Vi har mange felles samferdselssaker i orkdalsregionen og på Nordmøre...

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag»

 

Hemne Kommune
Hemne Kommune
Bilde: hemne.kommune.no

- Farvel, Snillfjord

Formannskapet og kommunestyret i Hemne skal 22. mai ta stilling til om Hemne skal si opp flere aktive interkommunale avtaler...

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag»

 

Halsa Næringsforening
Halsa Næringsforening
Bilde: Mari Westad

Vel gjennomført årsmøte for HNF

Tirsdag 15. mai arrangerte Halsa Næringsforening årsmøte og generalforsamling for sine medlemsbedrifter på Rasteplassen...

Les mer hos Halsa Næringsforening»

 

Halsa Idrettslag
Halsa Cup
Bilde: halsail.no

Rekord­påmelding til Halsa Cup

Det ligger an til feiende flotte dager på Halsa stadion 26 og 27 mai...

Les mer hos Halsa Idrettslag»

 

Kristin Seter
Kristin Seter
Bilde: facebook.com

Stats­meteoro­logen

Lytter du på NRKs lokale radiosendinger, har du iblant hørt intervju med statsmeteorolog Kristin Seter. På umiskjennelig nordmørsdialekt gir hun deg dagens værvarsel...

Les mer hos Tidens Krav+»

 

Lageret Cafe & Kiosk
Åpent
Bilde: facebook.com

Åpent

Lageret Cafe & Kiosk har åpent på 17. mai. Velkommen!

Les mer hos Lageret Cafe & Kiosk»

 

Valsøytunet
Åpent
Bilde: facebook.com

Åpent

Velkommen til 17. mai-feiring på Valsøya...

Les mer hos Valsøytunet»

 

Halsa Kommune
17. mai i Halsa
Bilde: halsa.kommune.no

17. mai i Halsa

Program for dagen

Les mer hos Halsa Kommune»

 

Halsa Kommune
17. mai
Bilde: Einar Vaagland

Gudstjenesten avlyst

17. mai-gudstjenesten må vi dessverre avlyse da det ikke har vært mulig for prosten å få tak i vikar.

Les mer hos Halsa Sokn»

 


Onsdag 16. mai


 

 


Tirsdag 15. mai


 

 

Halsa Kommune
Halsa Kommune
Bilde: halsa.kommune.no

Åpningstider på Halsa Miljøstasjon

Fra 15. mai til og med 31. juli er det nye åpningstider på Halsa Miljøstasjon: Tirsdager klokken 15:30 - 19:00...

Les mer hos Halsa Kommune»

 

Halsa Næringsforening
Halsa Næringsforening
Bilde: facebook.com

Årsmøte

Årsmøte og generalforsamling for medlemmene i Halsa Næringsforening. Det blir generalforsamling først og deretter middag med dessert og sosialt samvær...

Les mer hos Halsa Næringsforening»

 

Surnadal Kulturhus
Tjalve og Roskva
Film: facebook.com

Tjalve og Roskva

Det blir fartsfylt moro når Tjalve og Roskva blir med Tor med hammaren for å slåss mot troll og jotnar! "Tjalve og Roskva - det stor kappløpet" er ei fantasyforestilling for barn fra 6 år og kjem til Surnadal 4. mai...

Les mer hos Surnadal Kulturhus»

 


Mandag 14. mai


 

 

Halsa Kommune
Søppeldugnad
Bilde: Halsa Kommune

Flere store søppeldugnader

Næringslivet og frivillige går sammen om må rydde...

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag»

 

Trimgruppa i Halsa Idrettslag
Håkkåsteinen
Bilde: facebook.com

Turorientering

Da er postene på Jutulbu, Stortussen og Håkkåstein også hengt opp...

Les mer hos Halsa Idrettslag»

 

StikKUT!
Veien opp til Myrbua
Bilde: Trine Kristiansen Glåmen

15. mai

- Da blir alle de resterende turene i Halsa åpnet 15. mai. Flott veg opp mot Myrbua i Engdal, skriver Trine Kristiansen Glåmen.

Les mer hos StikKUT!»

 

Felleskjøpet
Lørdagsåpent
Bilde: facebook.com

Lørdagsåpent

Lørdagsåpen butikk...

Les mer hos Felleskjøpet»

 

Halsa Sykehjem
Mai
Bilde: facebook.com

Kom Mai du skjønne milde

Fine maidager nytes på sykehjemmet med besøk av kopplammet Mirakel, planting av blomster, bilturer og lunsj ute i det fri...

Les mer hos Halsa Sykehjem»

 

Hemne Kommune
Odd Jarle Svanem
Bilde: hemne.kommune.no

Vårens vakreste eventyr

Ja, hva er vårens vakreste eventyr? Et begrep som er benyttet i mange sammenhenger...

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag»

 

HIPS
HIPS
Bilde: surnadal.kommune.no

Evne og vilje til endring

Leder Elsa Bjørkås ved HIPS forteller om lojale ansatte, høg kompetanse og endringsvilje, og hun håper dette kan utvikles videre i Heim kommune...

Les mer hos Driva+»

 


Søndag 13. mai


 

 

Fjærlia Velforening
Fjærlia
Bilde: facebook.com

Strandrydding

Vi skal i forbindelse med kommunens strandryddeaksjon, rydde området fra tunellene på Botna og til Apalneset...

Les mer hos Fjærlia Velforening»

 

Halsa Sokn
Valsøyfjord Kirke
Bilde: facebook.com

Konfirma­sjons­guds­tjeneste

Konfirma­sjons­guds­tjeneste i Valsøyfjord kirke søndag 13. mai kl.11.00 ved prost Leif Endre Grutle og Elsa Jensvold. Organist er Heine Røe.

Hjertelig velkomne!

Les mer hos Halsa Sokn»

 


Lørdag 12. mai


 

 

Meterorologisk Institutt
Regn
Bilde: pixabay.com

Dårligere utsikter for 17. mai-været

Regn og gråvær ser ut til å prege nasjonaldagen. – Men ting kan fortsatt endre seg, trøster meteorologen...

Les mer hos Yr.no»

 

Halsa barne- og ungdomsskole
Barne­tråkk­registre­ringer
Bilde: Halsa Kommune

Barne­tråkk­registre­ringer

I forbindelse med utarbeiding av ny arealdel i kommuneplanen ble det gjennomført en barne­tråkk­registre­ring på Halsa barneskole...

Les mer hos Halsa Kommune»
Se presentasjonen hos ArcGis»
Les rapporten hos JottaCloud»

 

Halsa Bygdekvinnelag
Skålvikfjorden
Bilde: facebook.com

Skålvikfjorden

Kjæmpeflott innsats uti Skålvikfjorden i kveld og noen daga tidligare. Halsa bygdekvinnelag takker alle som har bidratt: Fastboende, hyttefolk, båtførere og mannskap, traktorkjørere, Salmar og Gjensidige...

Les mer hos Løvik Grendahus»

 

Fremskrittspartiet
Frank Sve
Bilde: wikipeida.org

Sve setter foten ned for ferjefri E39

Frank Sve nekter å bruke milliarder på ferjefri E39 så lenge staten ikke bevilger mer penger til fylkesvegene...

Les mer hos Sunnmørsposten+»

 

Halsa Kommune
Strandrydding
Bilde: Halsa Kommune

Det samles krefter for å rydde strender og fjorder for plast og annet søppel i Halsa.

Lag, organisasjoner, privatpersoner og næringsliv i Halsa tar mål av seg til å bli best på strandrydding på Nordmøre og i Sør-Trøndelag...

Les mer hos Tidens Krav»

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune
Folketallsutvikling
Bilde: mrfylke.no

Kommune­statistikk

På denne nettsida finn du statistikk om viktige utviklingtrekk i din kommune.

For kvar kommune i fylket er det utarbeida ein presentasjon med grafisk framstilt statistikk av kommunen, sett i forhold til regionen, fylket og landet med bakgrunnsdata...

Les mer hos Møre og Romsdal Fylkeskommune»

 

Valsøyfjord Idrettslag
Ryddet strender
Bilde: facebook.com

Ryddet strender

Valsøyfjord IL ryddet strender i samarbeid med Lerøy Midt Valsøybotn torsdag 10. mai. Bra jobba! Det er fortsatt ledige strender til flere om flere har lyst til å delta...

Les mer hos Halsa Frivilligsentral»

 

StikkUT!
Saksijnn
Bilde: Svein Stolsmo

Boka på plass

- Da er boka på Saksa på plass også, bart så godt som hele turen opp! Gikk i shorts og t-skjorte nå i kveld, kjempefint! skriver Svein Stolsmo.

Les mer hos StikkUT!»

 


Fredag 11. mai


 

 

Driva
Sigmund Tjelle
Bilde: driva.no

Nordmøre trenger å styrke seg

- Distrikts-Norge går ei spennende tid i møte. Fra 1. januar 2020 får landet ny kommunestruktur, noe som berører mange også i vårt distrikt, skriver Sigmund Tjelle.

Les mer hos Driva»

 

Halsa Kommune
Strandryddeaksjon i 2013
Bilde: Einar Vaagland

Fantastisk stor oppslutning om strandryddeaksjonen i Halsa

Totalt 150 sekker, samt mange store gjenstander er allerede samlet sammen for henting før helga...

Les mer hos Halsa Kommune»

 

Trollheimen Sykkelklubb
Halsahalvøya Rundt
Bilde: facebook.com

Halsahalvøya Rundt

Ida Aakvik og Håvard Gjeldnes vant Halsahalvøya Rundt i år...

Les mer hos Trollheimen Sykkelklubb»

 

Halsa Kommune
Norsk Presseforbund
Bilde: presse.no

Halsa under snittet

Pressens offentlighetsutvalg har gransket åpenheten i norske kommuner. Her finner du resultatene...

Les mer hos Norsk Presseforbund»

 

Halsa Kommune
VirVelVinn
Bilde: halsa.kommune.no

Næringsretta integrering

Halsa kommune mottok sommer 2017 tilskudd fra Møre og Romsdal Fylkeskommune gjennom utlysingen "Nyskapande integreringsarbeid" til det 3-årige integreringsprosjektet "VirVelVInn"...

Les mer hos Halsa Kommune»

 

Trimgruppa i Halsa Idrettslag
Turorientering
Bilde: facebook.com

Turorientering

Da er postene hengt ut og sesongen er i gang. Kartmappe og kontrollkort fås kjøpt på Lageret Cafe & Kiosk...

Les mer hos Halsa Idrettslag»

 

Saltrø Treindustri
Lev Landlig
Bilde: Sunniva Saltrø

Lev Landlig

Saltrø Treindustri har produsert kjøkkenet på forsiden av denne månedens Lev Landlig...

Kjøp Lev Landlig»
Les mer hos Saltrø Treindustri»

 

i Halsa no
Vår på Henda
Bilde: Lars Henden

Dagens bilde

I dag kom sommeren til Halsa, men Våren kom til Henda 10. april.

 

Humanistisk Forbund
Konfirmanter
Bilde: human.no

Humanistisk konfirmasjon 2018

Det arrangeres to intensivkurs i vinterferien på Vikhammer Motell og Camping. Det første er fra 19. februar til 22. februar, det andre kurset er fra 22. februar til 25. februar 2018...

Les mer hos Humanetisk Forbund»

 


Torsdag 10. mai


 

 

Tanja Heggem
Tanja Heggem stiller ut i Villa Viungen
Bilde: Einar Vaagland

Kunstutstilling

Tanja Heggem stiller ut maleriene sine i Villa Viungen torsdag 10. mai kl 13-17 og lørdag 12. mai kl 12-16. Ingeborg Dønheim synger under åpningen kl 13. Salg av kaffe og vafler.

Velkommen til kaffe og kunstutstilling!

Les mer hos Villa Viungen»

 


Onsdag 9. mai


 

 

Norges Bygdekvinnelag
Norges Bygdekvinnelag
Bilde: bygdekvinnene.no

Norsk landbruk er så mye mer enn melk og brød

Vi trenger bonden for å opprettholde levende bygder...

Les mer hos Driva»

 

Siv Ingebrigtsen
Siv Ingebrigtsen
Bilde: facebook.com

Siv fisket 11-kilos torsk: - Fisken var full av plast

Hobbyfiskeren Siv Ingebrigtsen (54) fikk en ubehagelig overraskelse da hun dro opp en 11 kilo tung torsk på Nordmøre denne uken.

Les mer hos VG»

 

Halsa Idrettslag
Lunsj
Bilde: halsail.no

Strandrydding

Halsa Idrettslag i samarbeid med småbåtlaget og Lerøy Midt gjennomførte lørdag årets "Ruskenaksjon" i fjæra ved Halsanaustan...

Les mer hos Halsa Idrettslag»

 

Valsøyfjord Idrettslag
Barn i løypa
Bilde: facebook.com

Barn i løypa

I kveld har det vært utdeling av medalje og diplom til de spreke barna som har vært med på «barn i løypa» i løpet av vinteren...

Les mer hos Valsøyfjord Idrettslag»

 

Stikk UT!
Stikk UT!
Bilde: stikkut.no

Bli Stikk UT!-bedrift

Bruk turkassetrimmen Stikk UT! til å skape samhold, aktivitet og gode fellesopplevelser på jobben! Vi har flere ulike bedriftspakker...

Les mer hos Stikk UT!»

 

Otnesbrygga Veteranbåtklubb
Strandrydding
Bilde: obvk.no

Les mer hos Otnesbrygga Veteranbåtklubb»

 

Hjeldnes Velforening
Ryddedugnad
Bilde: facebook.com

Ryddedugnad

Ryddedugnad i boligfeltet.

Les mer hos Hjeldnes Velforening»

 


Tirsdag 8. mai


 

 

Trollheimen Sykkeklubb
Trollheimen Sykkeklubb
Bilde: facebook.com

Halsahalvøya Rundt

22 km med asfalt og (løs??) grus. Startskuddet går kl. 18.00 for damer og trim kl. 18.30 er start for herrer.

Smør opp sykkelen og møt opp!!

Les mer hos Trollheimen Sykkeklubb»

 

Tirsdag 8. mai i Surnadal
Nordmøre Brigadeveteranforening og Indre Nordmøre forsvarsforening
Lars Indreiten
Bilde: facebook.com

Markerer 8. mai med krans og mat

Nordmøre Brigadeveteranforening og Indre Nordmøre forsvarsforening inviterer til markering av 8. mai...

Les mer hos Tidens Krav»

 

Tirsdag 8. mai i Lerviklandet grendahus
Lerviklandet grendahus
Vårrydding - dugnad
Bilde: facebook.com

Vårrydding - dugnad

Det er tid for årets vårrydding rundt grendahuset. Rydding og raking, kvisting og klipping, kaffe og kaker...

Les mer hos Lerviklandet grendahus»

 


Mandag 7. mai


 

 


Søndag 6. mai


 

 

Halsa Sokn
Halsa kyrkje
Bilde: facebook.com

Konfir­masjons­guds­teneste

Konfir­masjons­guds­teneste i Halsa kyrkje søndag ved prost Leif Endre Grutle og Elsa Jensvold. Organist er Heine Røe.

Hjertelig velkomne!

Les mer hos Halsa Sokn»

 


Lørdag 5. mai


 

 

Halsa Idrettslag
Strandryddeaksjon
Bilde: halsail.no

Stran­drydde­aksjon

Årets "Ruskenaksjon" arrangeres lørdag 5. mai! Møt opp ved småbåhavna. Det blir servering etter at vi er ferdige med aksjonen.

Kom og ta del i en viktig og trivelig dag i fjæra!

Les mer hos Halsa Idrettslag»

 


Fredag 4. mai


 

 

Surnadal Kulturhus
Tjalve og Roskva – Det store kappløpet
Bilde: teatretvart.no

Inviterer til norrøn fantasy for familien

Surnadal bibliotek inviterer til norrøn aften i kulturhuset. Dit kjemTor og andre frå norrøn mytologi når Teatret Vårt kjem til med «Tjalve og Roskva – Det store kappløpet» fredag...

Les mer hos Driva»

 

Driva
Eiendomssalg
Bilde: eiendomspriser.no

Eiendomssalg

Omsetningen av eiendommer i kommunen de siste 30 dager...

Les mer hos Driva»
Les mer hos Eiendomspriser.no»

 

Halsa Kommune
Rendal tømmerkai
Bilde: halsa.kommune.no

Reguleringsplan Rendal tømmerkai

Melding om oppstart planarbeid og høring av planprogram...

Les mer hos Halsa Kommune»

 

Regjeringen
Monica Mæland
Bilde: regjeringen.no

Mæland slår fast at det er grensejustering og ikke deling om indre Gjemnes går til Molde

– Siden Gjemnes kommune fortsetter å eksistere, vil flytting av en del av Gjemnes til en annen kommune være ei grensejustering, uavhengig av hvor stor del av kommunen denne delen utgjør, svarer Mæland...

Les mer hos Tidens Krav+»

 

i Halsa no
Utistuvegen 16
Bilde: finn.no

Utistuvegen 16

Flott enebolig med garasje på Liabø i Halsa kommune. Eiendommen er sentralt beliggende med kort avstand til offentlig kommunikasjon, bank, butikk, kiosk og rådhus. Tomten er opparbeidet med en usjenert hage med plenareal og beplantning. Eiendommen ligger sørvendt og har fantastisk utsikt...

Les mer hos Halsa Næringsforening»

 

Halsa og Valsøyfjord Idrettslag
Bøfjord/Bæverfjord IL G08 mot Halsa/Valsøyfjord
Bilde: Bernt Bøe

Stor stas med første seriekamp

2. mai spilte Bøfjord/Bæverfjord IL G08 sin aller første seriekamp. Kampen gikk på Bæverfjord stadion og var mot Halsa/Valsøyfjord...

Les mer hos Trollheimsporten»

 

J Reiten
Dumper
Bilde: facebook.com

Sjåfør til gravemaskin

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi etter erfaren sjåfør til gravemaskin...

Les mer hos J Reiten»

 

Smøla Kommune
Roger Osen
Bilde: facebook.com

Forslag om skatt på oppdrett: - Jeg er optimist

Smølaordfører Roger Osen har tro på at det vil komme skatteinntekter til kommunene fra oppdrettsbransjen...

Les mer hos Tidens Krav+»

 

Dordi Skuggevik
Trøndelag
Bilde: maps.google.no

Halsa og Rindal – god tur til Sameland!

- Sist jeg kjørte til Trondheim og kustet forbi skiltene ved fylkesgrensa på Rindalsskogen, så jeg at det stod to skilt som markerte fylkesgrensen: Trøndelag & Trøndelagen. På vei tilbake stoppet jeg og tok bilde av skiltene, for hvorfor skulle Trøndelag markere seg med to skilt når Møre og Romsdal begrenser seg til ett? Ved nærmere ettersyn oppfattet jeg at det nederste skiltet er skrevet på sørsamisk: Trööndelagen fylhke, stod det, skriver Dordi Skuggevik.

Les mer hos Aura Avis»

 


Torsdag 3. mai


 

 

Halsa Brannvesen
Halsa Brannvesen
Bilde: Einar Vaagland

Ta såg e ittj kom

Onsdag ettermiddag øvde Rindal Brannvesen på overflateredning på is på Igltjønna. Andreas Nårstad fra Halsa Brannvesen leda øvinga, og han hadde med seg Ida Bendiksen som markør på første del av øvinga, men avslutninga ble dagens overraskelse...

Les mer hos Trollheimsporten»

 

Halsa Sokn
Sommerleir
Bilde: facebook.com

– Bli med oss på sommerleir!

I år inviteres det til nye sommerleirer, nå med en ny vri blant annet for de yngste, som får dagsleirer i nærområdene...

Les mer hos Driva+»

 

Halsa Arbeiderparti
Arbeiderpartiet
Bilde: facebook.com

AUF-nestleder taler i Sunndal

Arbeidernes dag markeres på tradisjonelt vis i Sunndal og Surnadal. Verken i Halsa eller i Nesset blir det arrangement i år...

Les mer hos Driva»

 

Halsa Kommune
Halsa Kommune
Bilde: halsa.kommune.no

Svikt i tvangsbruk i Aure, Gjemnes og Halsa

Ansatte i alle tre kommuner mangler nødvendig kunnskap om bruk av tvang mot pasienter. Gjemnes og Aure mangler også rutiner for bruk av tvang, mens det for Halsa konstateres svikt i styringssystemene...

Les mer hos Tidens Krav+»

 

Fjord1
Fjord1
Bilde: fjord1.no

Ekstra avganger på lørdager

Staten vil også i sommer sørge for økt fergekapasitet på lørdager mellom Halsa og Kanestraum. Stor turisttrafikk og erfaringsvis mange gjenstående oppgis som årsak.

Les mer hos Tidens Krav+»

 

Sæther Grendahus
Sæther Grendahus
Bilde: facebook.com

Dugnad

Super dugnads­innsats av super dugnads­gjeng!

Tusen takk, alle sammen!

Les mer hos Sæther Grendahus»

 

Halsa Næringsforening
Hemne Næringsforum
Bilde: facebook.com

Hemne Næringsforum sitt årsmøte

Daglig leder i Halsa Nærings­forening var i dag invitert til å observere på Hemne Næringsforum sitt årsmøte med bedriftsbesøk på Lerøy Belsvika...

Les mer hos Halsa Næringsforening»

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune
Møre og Romsdal Fylkeskommune
Bilde: mrfylke.no

Treårig driftstilskot for perioden 2019-2021

Formålet med ordninga:

- styrke grunnlaget for vidare­utvikling av eksi­sterande kultur­aktivitet
- stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i kultur- og folke­helse­arbeidet i Møre og Romsdal
- stimulere nettverks­bygging og samhandling mellom offentleg, privat og frivillig sektor

Søknadsfrist 1.juni...

Les mer hos Møre og Romsdal Fylkeskommune»

 

Halsa sanitetsforening
Sunniva Gujord
Bilde: facebook.com

Mai blomst

Mai blomst selges!

Les mer hos Halsa sanitetsforening»

 

Halsa historielag
Halsa historielag
Bilde: facebook.com

Nytt styre

Valg av nytt styre i Halsa historielag:
Bjørn Fjærli ble valgt en ny periode. Ny leder ble Hildur Hestnes og ny kasserer Sølvi Figenschou. Margit Langli Wiik og Ingeborg Saltrø står for valg neste år.

Les mer hos Halsa historielag»

 

StikkUT!
Betten-Nesset
Bilde: Trine Kristiansen Glåmen

- Endelig er StikkUT! - sesongen 2018 i gang!

- Omlag 30 stk. gikk rundt Bettennesset og kom på åpningsarrangementet i gapahuken på Høttskjæret. Janne og Olav stilte med nybakte kanelsnurrer og kaffe. Nå er det bare å få på seg turskoa og komme seg ut?, skriver Trine Kristiansen Glåmen.

Les mer hos StikkUT!»

 

Halsa historielag
Otnesbrygga
Bilde: facebook.com

Otnesbrygga 2018

Dette skjer på Otnesbrygga i 2018!

Les mer hos Halsa historielag»

 

Halsa Frivilligsentral
Dugnadsarbeid
Bilde: facebook.com

Dugnadsarbeid

Etter en dag med masse dugnadsarbeid i hage og kjeller i Villa Viungen, vil vi takke alle som deltok for en super innsats?...

Les mer hos Halsa Frivilligsentral»

 

Tjukkas-gjengen
Tjukkas-gjengen
Bilde: facebook.com

Tjukkas-tur

Første tur blir til Megardsvannet, evt om noen ønsker det, videre til Megardssetra og opp til Ørnhamaren som er en stikkuttur i år...

Les mer hos Tjukkas-gjengen»

 

Valsøyfjord Sanitetsforening
Valsøyfjord Sanitetsforening
Bilde: facebook.com

Meldemsmøte

Torsdag møtes vi til medlemsmøte på Sæter grendehus i Valsøybotn. Velkommen til alle som vil ha litt "sanitetsfaglig" påfyll, hyggelig kaffeprat og spennende loddtrekning...

Les mer hos Valsøyfjord Sanitetsforening»

 


Onsdag 2. mai


 

 

Sæther Grendahus
Dugnad
Bilde: facebook.com

Dugnad

Dugnad i Sæther Grendahus...

Les mer hos Sæther Grendahus»

 

Halsa Sokn
Vårdugnad
Bilde: Halsa Sokn

Vår­dugnad

Hjertelig velkommen til en økt ved kirkene våre...

 


Tirsdag 1. mai


 

 

Stikk UT!
Stikk UT!
Bilde: facebook.com

Åpning av Stikk UT!- sesongen 2018 i Halsa

Vi starter årets Stikk UT!- sesong med en tur rundt Betten- Nesset. I gapahuken på Høttskjæret kan dere stikke innom for en kaffe og noe å bite ti, pluss en prat med representanter fra Stikk UT!-korpset i Halsa.

Velkommen alle sammen!

Les mer hos Stikk UT!»

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune
Møre og Romsdal Fylkeskommune
Bilde: mrfylke.no

Tilskot til frivillig verksemd

Prosjekttilskot til enkelttiltak eller prosjekt som i hovudregelen omfattar aktivitet med eit regionalt nedslagsfelt.

Søknadsfrist: 1.mai og 1.september...

Les mer hos Møre og Romsdal Fylkeskommune»

 

Halsa Sokn
Halsa Kirke
Bilde: facebook.com

Dugnad

Husk dugnad ved Halsa kyrkje onsdag 2. mai kl. 18.00. Servering ved Halsa sanitetsforening.

Les mer hos Halsa Sokn»

 

Rasteplassen
Mohammed Rashed
Bilde: Einar Vaagland

Tar over 1. mai

Mohammed Rashed tar over Rasteplassen 1. mai. Mange kjenner ham sikkert fra tiden i Surnadal Matsymfoni, og han lover hjemmelaget mat, utvidet åpningstid og en oppdatert meny utover sommeren.

 

Halsa Kommune
Betten-Nesset
Bilde: facebook.com

StikkUT!

Disse StikkUT! -turene åpner vi 1. mai i Halsa:
Svartberget, Ørnhamaren, Bettennesset, Gjengstøknoken, Liabørunden.

Disse turene må tørke opp litt først:
Saksa/ Blåfjellet 20. mai, Tussan 15. mai, Høgheia 6. mai, Hennafjellet 15. mai, Hestnesdalen 15. mai, Møkkelfjellet 15. mai, Engdalen- Myrbua 15. mai.

Les mer hos Halsa Kommune»

 

Halsa Kommune
Kristian Megård
Bilde: Einar Vaagland

– Vi sier opp gode avtaler uten å vite hva vi får

Politikere i Halsa er sterkt kritisk til det de beskriver som en forhastet behandling av mangeårige samarbeidsavtaler kommunen nå skal si opp...

Les mer hos Tidens Krav+»

 

Barnevernet
Surnadal Kommune
Bilde: surnadal.kommune.no

Barne­vernet sender no ut posten digitalt

Inter­kommunalt barne­vern for Halsa, Rindal og Surnadal har oppstart av elektronisk arkivering frå måndag...

Les mer hos Surnadal Kommune»

 

Fjord1
Fjord1
Bilde: fjord1.no

Fleire ferjer i store samband

Både i sambandet Molde- Vestnes og Halsa-Kanestraum blir det fleire avgangar...

Les mer hos NRK»

 

Halsa Idrettslag
Dugnad
Bilde: facebook.com

Dugnad

Flott dugnads­innsats fra gutta i bane­gruppa på Halsa Stadion i dag...

Les mer hos Halsa Idrettslag»

 

Rasteplassen
På menyen
Bilde: facebook.com

Nye åpnings­tider

Nye "koster" skal "feie" på Rasteplassen. Vi starter med å endre åpningstidene. Fra og med 1 mai har vi åpent 11-20 alle dager. Ønsker dere velkommen 1 mai. Vi har noen nye godsaker å friste med.

Les mer hos Rasteplassen»

 

Rasteplassen
May Iren Dønheim Hovde
Bilde: facebook.com

Takk for besøket

- Takk for alle besøk, takk for alle gode tilbakemeldinger, takk for mange gledelige stunder, takk for tårer, takk for smil, takk for meg!

Nå gir jeg stafettpinnen til Mohammed som vil drive Rasteplassen med iver og entusiasme. Jeg ønsker han masse lykke til og håper dere tar godt imot han, skriver May Iren Dønheim Hovde.

Les mer hos Rasteplassen»

 

Halsa Arbeiderparti
Magna og Nils Foss og Ivar Betten
Bilde: facebook.com

40 års medlemsskap

Magna og Nils Foss fekk overekt utmerkelser for 40 års medlemskap i Halsa Arbeiderpartiet i dag, skriver Ivar Betten.

Les mer hos Halsa Arbeiderparti»


April 2018»