Har du nyheter, aktiviteter eller bilder til iHalsa.no?

Send det til administrator@ihalsa.no
eller mobil 9523 5823.

 

 

Reklame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

 

Mandag 13. juli kl 18:00 på Øyan Stadion
Betna Idrettslag
Betna Idrettslag
Bilde: facebook.com

Dugnad på Øyan stadion

Det blir dugnad på Øyan stadion mandag. Uteområdet trenger slått og det skal ryddes i garasjen. Ta med utstyr for slått å river. Volleyballbanen skal også få ett løft. Styret stiller med kaffe å småbrød.

Les mer hos Betna Idrettslag»

 

Lørdag 1. august kl 18:00 på Fellesskapet
Halsa Musikkutvikling‎
Sommerkonsert
Bilde: facebook.com

Sommerkonsert

Mari Halse, Øyvind Weiseth og Ingeborg Dønheim holder sommerkonsert på Fellesskapet på Halsanaustan til inntekt for nytt øvingsrom på Stornaustet...

Les mer hos Halsa Musikkutvikling‎»

 

Torsdag 6. august kl 11:30 i Trondheim
Heim Kommune
Aktiv sommer
Bilde: heim.kommune.no

Aktiv sommer - Tur nr. 5

Denne turen blir omgjort fra Omvisning på Rockheim til kino på Prinsen kinosenter i Trondheim... Påmelding fra onsdag 17. juni kl: 11:00...

Les mer hos Heim Kommune»
Les mer om Aktiv sommer»

 

Lørdag 15. august kl 16:00-19:30 i Bøfjorden
Allsong på Nordstrand
Allsong på Nordstrand
Bilde: facebook.com

Allsong på Nordstrand

Sett av laurdag 15. august til ein minnerik sommarkveld ved sjøen! Vi lovar allsong med kjente og kjære melodiar, god stemning, grilling og kaffeservering...

Les mer hos Allsong på Nordstrand»

 

Torsdag 27. august kl 17:30-21:00 på Grønset Gård
Heim Kommune
Heim Kommune
Bilde: heim.kommune.no

Vi ønsker innspill til plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Vi ønsker innspill, idéer og erfaringsutveksling og inviterer derfor lag, organisasjoner, virksomheter, råd osv. til å møtes og prate om visjoner, mål, satsningsområder, tiltak og økonomi. Sett av datoen 27. august. Representanter fra fylkeskommunen og idrettskretsen kommer også.

Møtet er åpent for alle interessenter...

Les mer hos Heim Kommune»

 

Heim Kommune
Torger Aarvaag
Bilde: kommunetv.no

Påstår at barnehagetiden skal kuttes i Heim kommune

- Å opprettholde dagens åpningstider med bemanningsnorm vil koste 3,9 millioner, sier rådmann Aarvaag...

Les mer hos Tidens Krav+»

 

Heim Kommune
Audhild Øye
Bilde: avisa-st.no

- Dette er som å gå baklengs inn i framtida

- Kortere åpningstid, mindre barnegrupper og større voksentetthet i barnehagene i forbindelse med koronapandemien, har ført til forslag om endrede åpningstider i barnehagene. Det har blant annet skjedd i Heim kommune. Argumentet har vært mer fornøyde og opplagte barn med kortere barnehagedager, og større voksentetthet. Protestene har naturlig nok ikke latt vente på seg, da heller ikke foreldrene var forespurt... skriver Audhild Øye.

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag+»

 

Heim Kommune
Avisa Sør-Trøndelag 7. juli 2020
Bilde: buyandread.com

Mobiliserer til kamp for å unngå redusert åpningstid

Også posisjonspartiene ville se på saken en gang til.

Halsalista er svært glad for at det ikke ble tid til å fatte vedtak om nye vedtekter for barnehager i Heim. I disse vedtektene blir det også bestemt hva som er barnehagenes åpningstid. I rådmannens innstilling, heter det at åpningstiden i barnehagene skal reduseres med tre kvarter...

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag+»

 

HalsaLista
Oddny Løwe og Irene Røe Vaagan
Bilde: Marita Vaagland

- Heim vil kutte i åpningstiden i barnehagene

Torsdag skulle Heim kommunestyre ha vedtatt de nye vedtektene i barnehagene, der rådmannen foreslår å kutte åpningstiden med tre kvarter, uten å høre med foreldrene først.

- Det ble det heldigvis ikke tid til, sier Oddny Løwe.
Hun sitter i kommunestyret for HalsaLista. Møtet dro ut i tid og flere saker måtte utsettes til over sommeren, bl.a barnehagevedtektene.
- Så nå må vi foreldre bruke tida godt før møtet 3. september!
Hun har selv barn i barnehage, men har vært nødt til å søke plass i nabokommunen for å få dagen til å gå opp på grunn av de korte åpningstidene i Halsa.
- Det har vært vanskelig, jeg skjønner ikke hvordan enslige småbarnsforeldre klarer det.

- Og nå ønsker Heim å kutte enda mer! sier Irene Røe Vaagan.
Også hun sitter i kommunestyret for HalsaLista og har barn i barnehagealder. Hun forklarer at vedtektene var på høring blant foreldrene i mai, men det var først i innkallingen til Driftsstyret i juni at forslaget om å reduserte åpningstiden til 9 timer og 15 minutter ble foreslått. Kuttet ble vedtatt i Driftsstyret, mot 1 stemme fra HalsaLista.
- Så vi kastet oss rundt og kontaktet kommunen for å få vite hvem som var foreldrekontakter i SU og FAU.

De fikk aldri svar. Da kontaktet de Heims 14 rektorer og barnehageledere direkte, men fikk bare 3 telefonnummer.

- Veldig skuffende, sier Oddny.
- Vi informerte de tre om forslaget, men tiden var egentlig for knapp for flere foreldremøter, så vi fant ut at vi måtte kontakte foreldrene direkte.

De endte opp med å lage sin egen spørreundersøkelse, og sendte den rundt til foreldre med barn i alderen 0-9 år og ba dem spre undersøkelsen videre. Hele 44 svarte i løpet av 2 dager.

- Den største gruppa ønsker å levere kl 7:00, og de fleste ønsker å hente kl 16:30. Dermed blir kommunens forslag til åpningstid for knapp for nesten alle, sier Irene.

- Vi spurte også om det var behov for timekjøp på SFO, et tilbud som forsvant i 2019. Heller ikke den gangen ble foreldrene spurt, sier Oddny.
- 55% av foreldrene svarte nå at de ønsker timekjøp i SFO. Så hvorfor ble det fjernet?

Deretter sendte HalsaLista resultatene til medlemmene i kommunestyret, men bare Heim Frp svarte.

- Vi trodde slaget var tapt. Men så skrev altså en av de foreldrekontaktene vi hadde snakket med en uttalelse dagen før møtet, og det snudde hele saken! sier Irene.
- Da saken ble utsatt ba vi om at kommunen måtte høre med foreldrene igjen før neste møte, og ordføreren sa at det var planen, fortsetter hun.
- De hadde lest uttalelsen fra foreldrekontakten.

- Det trengtes altså bare én uttalelse fra foreldrene for å få til det vi har mast om i et halvår, sier Oddny. - Jeg håper mange foreldre leser dette og tar kontakt med sine foreldrerepresentanter om åpningstiden i barnehagen og SFO-tilbudet så kommunen kartlegger behovet deres, avslutter hun.
- 14 innspill er mye bedre enn 1! Det nytter å si i fra. Demokratiet fungerer best når mange engasjerer seg.

Les mer hos HalsaLista»

 

Kongsberg Skipsservice
Solundøy
Bilde: facebook.com

Ombygging

I dag har «Solundøy», som er eid av Aquaship, ankommet vårt anlegg på Enge. Kongsberg Skipsservice AS skal stå for ombygging fra brønnbåt til slaktebåt...

Les mer hos Kongsberg Skipsservice»

 

Heim Kommune
Heim Kommune
Bilde: heim.kommune.no

Ferieavvikling teknisk, landruk og miljø

På grunn av ferieavvikling vil det være begrenset saksbehandlingskapasitet ved Teknisk landbruk og miljø i ukene 30 og 31...

Les mer hos Heim Kommune»

 

Heim Kommune
Heim Kommune
Bilde: heim.kommune.no

Booking stengt i juli

På grunn av ferieavvikling vil epost for booking (booking@heim.kommune.no) være ubetjent i juli. Henvendelser i denne perioden kan sendes til post@heim.kommune.no...

Les mer hos Heim Kommune»

 

Trafikkskolen i Surnadal
Jan Inge Betten
Bilde: facebook.com

- Det er like fælt hver gang en av dem stryker

Trafikkskolelærer Jan Inge Betten i serien om fergefarere...

Les mer hos Driva+»

 

Trøndelag Fylkeskommune
Heim Kommune
Bilde: trondelagfylke.no

Befolkningens utdanningsnivå

33,0 % av trønderne har universitet eller høyskoleutdanning og Trøndelag er at av fylkene i Norge med størst andel av befolkningen med høyere utdanning, men det er store forskjeller mellom kommunene...

Les mer hos Trøndelag Fylkeskommune»
Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag+»

 

Hennamyra
Åpent gård
Bilde: facebook.com

Åpent i ferien?

Er det stemning og behov for at vi holder åpent her i Hennamyra om dagene nå i ferien?

Les mer hos Hennamyra»

 

Halsa Frivilligsentral
Ny platting
Bilde: facebook.com

Ny platting

Ny flott platting foran Liatun er ferdig...

Les mer hos Halsa Frivilligsentral»

 

Heim kirkekontor avdeling Liabø
Halsa Kirke
Bilde: facebook.com

Feriestengt

Heim kirkekontor avd. Liabø holder feriestengt fra 13. juli til 10.august....

Les mer hos Halsa Sokn»

 

Trollheimen Treningssenter
Nye åpningstider
Bilde: facebook.com

Nye åpningstider

Fra og med fredag går vi igjen tilbake til vanlige åpningstider...

Les mer hos Trollheimen Treningssenter»

 

Randesign
Trollskap i Heim
Bilde: facebook.com

Trollskap i Heim

- Nå har jeg igjen gleden av å presentere en ny barnebok, som heter «Trollskap i Heim - Robergtrollet lurer Knøkspresten!»... skriver Randi Kalland.

Les mer hos Randesign»

Kalender


 

Fredag 10. juli kl 16:00-20:00 på Bøfjorden Skole
Bøfjorden Skole
Loppemarked
Bilde: bofjorden.net

Loppemarked

Gammelskulen Skrot & Gjenbruk melder om ny runde med loppis ved gammelskulen i Bøfjorden fredag 10. juli frå kl 16-20...

Les mer hos Bøfjorden»

 

Onsdag 15. juli kl 19:00-22:00 i Bøfjorden
Elvanesset Restaurant
Elvanesset Restaurant
Bilde: bofjorden.net

Quiz i Bøfjorden

Vi kjører kvizzkveld sammen med Aina og Jarle Berg onsdag 15.juli frå kl.19.00 til kl. 22.00...

Les mer hos Bøfjorden»

 

Onsdag 15. juli kl 19:00 hos Merte Klevset
Halsa Hesteklubb
Halsa Hesteklubb
Bilde: facebook.com

Årsmøte

Saker: Avvikling av Halsa HesteKlubb...

Les mer hos Halsa Hesteklubb»

 

Søndag 19. juli kl 10:00-16:00 fra
Kristiansund og Nordmøre Turistforening
Hjelmkonna
Bilde: facebook.com

Botanisk og kulturhistorisk vandring på Hjelmkonna

Botanisk og kulturhistorisk vandring i nedlagt gruveområde på Hjelmkonna Bli med på en vandring i flott natur fra Hjelmåa via Krokvatnet i Halsa...

Les mer hos Kristiansund og Nordmøre Turistforening»

 

Fredag 24. juli kl 21.00 på Enge
Fosskonserten
Claudia Scott
Bilde: facebook.com

Cladia Scott spiller på Enge

Konsertlokale er teltet til Geitbåtmuseet på Enge. I disse koronatider er det maks 200 billetter.

Billetter må bestilles på forhånd. Telefon 41379700 fra mandag 6. juli kl 12:00 Først til mølla.

Les mer hos Fosskonserten»

 

Lørdag 25. juli kl 21.00 på Enge
Fosskonserten
Enge
Bilde: facebook.com

Pisters spiller på Enge

Lørdag 25. Juli spiller PISTERS i teltet til Geitbåtmuseet på Enge. Bandet består av Nils Børge Botten, Kristen Røe, Iver Rodal, Øyvind Glåmen, Peder Vågland og Møyfrid Henden.

Billetter bestilles på forhånd. Telefon 41379700 fra mandag 6. juli. Kl 12:00 Først til mølla.

Les mer hos Fosskonserten»

 

Søndag 26. juli i Bøfjorden
Bøfjorden sjøbruksmuseum
Bøfjorden sjøbruksmuseum
Bilde: bofjorden.net

Utsett sesongstart

Normalt ville bøfjorden sjøbruksmuseum ha opna sommarsesongen no midt i juni. Men på grunn av koronasituasjonen er starten utsett til slutten av juli månad...

Les mer hos Bøfjorden»

 

Fredag 31. juli på Valsøya
Hestholmen Retrofestival
Tysland, Grannes, Dance With a Stranger og New Motion
Bilde: facebook.com

Tysland, Grannes, Dance With a Stranger og New Motion

Avlyst! Her kommer sommerens Hestholmen Retrofestival. 31. juli og 1. august. Fredag får vi besøk av Terje Tysland og Grannes. Lørdag kommer Dance With A Stranger og New Motion.

Les mer hos Hestholmen Retrofestival»

 

Fredag 7. august i Rindal
Norsk Vandrefestival
Jo Sverre og Vamp
Bilde: tikkio.com

Jo Sverre og Vamp

Kjøp billett til Norsk Vandre­festival...

Les mer hos Norsk Vandrefestival»

 

Fredag 7. august kl 12:00 i Rindal
Norsk Vandrefestival
Norsk Vandrefestival
Bilde: facebook.com

Norsk Vandrefestival 2020

Norsk Vandrefestival 2020 er lagt til i Rindal. Hovedbasen vår blir i det idylliske, men likevel sentrale området rundt Rindal Skimuseum og Igltjønna...

Les mer hos Norsk Vandrefestival»

 

Mandag 10. august kl 8:30-15:30 på Valsøya
Friluftsrådet
Friluftsskole
Bilde: heim.kommune.no

Friluftsskolen 10. - 14. august

Bli med på friluftsskole på otnesbrygga i sommer!

Les mer hos Heim Kommune»

 

Lørdag 12. september i Bøfjorden
Leikarvollen Scene
Unni Wilhelmsen
Bilde: facebook.com

Avlyst konsert

Konserten med Unni Wilhelmsen på Leikarvollen scene laurdag 12. september er dessverre avlyst på grunn av coronaviruset...

Les mer hos Leikarvollen Scene»

 

Mandag 21. september kl 19:00 på Halsa Rådhus
Heim kirkelige fellesråd
Konfirmant
Bilde: kirken.no

Konfirmant 2021

Har du allerede bestemt deg for at du vil konfirmeres i en av kirkene våre, eller er usikker på om du skal konfirmeres eller ikke, så ønsker vi dere velkommen til informasjonsmøte til høsten...

Les mer hos Kirken»

 

Lørdag 17. oktober kl 08:00-20:00 i Sodvinhallen
KIL
Sodvinhallen
Bilde: facebook.com

Sodvin Cup for 6 - 9 år

Sodvin Cup for klassene 6-9 år gjennomføres lørdag 17.oktober. J/G 6 år spiller treerfotball, og øvrige klasser spiller femmerfotball...

Les mer hos KIL»

 

Lørdag 31. oktober kl 19:00-22:00 i Braatthallen
Surnadals Hyllest til dIRE sTRAITS
Surnadals Hyllest til dIRE sTRAITS
Bilde: facebook.com

Surnadals Hyllest til dIRE sTRAITS» i Kristiansund

Etter suksesser med hyllester av Pink Floyd (2013), Bruce Springsteen & The E Street Band (2015) og David Bowie (2017) i Braatthallen tar det 11-personer store Surnadalsbandet igjen turen til Kristiansund med en storslagen hyllest. Denne gangen falt valget på et band mange nok kunne ønsket seg et gjensyn med, og årets prosjekt har fått tittelen ”Surnadals Hyllest til dIRE sTRAITS”...

Les mer hos Surnadals Hyllest til dIRE sTRAITS»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: yr.no»
Trafikkmeldinger: vegvesen.no»

 


Torsdag 9. juli


 

 

Halsa Idrettslag
Orientering
Bilde: Halsa Idrettslag

Orientering

Torsdag er det orienteringsløp ved Bakkneset på Indre Vågland. Løypelegger er Martinus Vågland...

 

Halsa Heimbygdlag
Blækken meieri 1891 - 1918 og andre smørmeieri i området
Bilde: Halsa Heimbygdlag

Blækken meieri 1891 - 1918 og andre smørmeieri i området

Einar Oterholm orienterer.
Forkleparade.
Kaffe, bakels og graut på billetten.

»

 


Onsdag 8. juli


 

 

Geir Inge Fiske
Geirs lille Karantenequiz
Bilde: facebook.com

Geirs lille Karantenequiz

Vi skulle ikke ha kjørt på med en liten engangs sommerquiz? Jo det skulle vi! Onsdag 8. juli er jeg tilbake i relativt kjent stil...

Les mer hos Geirs lille Karantenequiz»

 

Valsøya
Kajakkurs
Bilde: valsoya.no

Kajakkurs på Valsøya

Kurs i padling med havkajakk / NPF Grunnkurs hav...

Les mer hos Valsøya»

 


Tirsdag 7. juli


 

 

Halsa Frivilligsentral
Aktiviteter
Bilde: facebook.com

Tirsdagskaffe

Ny sommer-uke med aktiviteter...

Les mer hos Halsa Frivilligsentral»

 

Heim Kommune
Kartlegge og registrere kulturminner i gamle Halsa kommune
Bilde: facebook.com

Kartlegge og registrere kulturminner i gamle Halsa kommune

Hei, jeg har vært så heldig at jeg nå får bruke sommeren på historie. Nemlig å kartlegge og registrere kulturminner i gamle Halsa kommune. Et arbeid som etter hvert skal sys sammen med Snillfjord og Hemne til en kulturminneplan for hele Heim kommune. Mye arbeid er gjort tidligere og mange aktuelle kulturminner er nedskrevet, men jeg trenger hjelp fra sambygdinger fra alle kriker og kroker til å hjelpe meg litt med å finne slikt som er interessant, peke meg i riktig retning og ikke minst si noe om historien til objektene/områdene. Det meste er interessant! Enten det er kokegroper fra steinalderen, røyser fra middelalderen, landbruk og fiske, husmannsplasser, tufter, utgarder, løer, bunkere fra krigen eller industri + mye mer. Det trenger ikke være gammelt og det trenger ikke å være pent.

Jeg har også en lang liste over slikt som jeg selv ikke har noe kjennskap til og derfor trenger informasjon om hva er, hvor det er osv…

Jeg har delt inn området i 16 soner for å organisere det hele, legger ved et bilde av disse. 1 Engdal, 2 Rodal, 3 Grøndalen, 4 Stokke, 5 Lerviklandet, 6 Botten, 7 Enge, 8 Valsøya, 9 Hestnes/Otnes, 10 Henna, 11 Liabø, 12 Våglandhalvøya, 13 Halsahalvøya, 14 Røe, 15 Megård og 16 Betna.

Håper at noen har lyst til å bidra! skriver Jan Helge Raknes Røskar.

Les mer hos Jan Helge Raknes Røskar»

 

Heim Høyre
Even Hendseth
Bilde: Einar Vaagland

Heim reviderte møte­reglementet

Forslagene haglet - Høyre fikk flertall for mye...

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag+»

 

HalsaLista
Halsa-tilstander
Bilde: Driva, TK og Avisa ST

Halsa-tilstander i Heim?

- Er det mulig å presentere en hel sak på 3 minutter? Aps gruppeleder klarte det ikke. Han brukte 18 minutter på å forklare hvorfor taletiden bør begrenses til 3 minutter, uten å se ironien i det! skriver Einar Vaagland.

Les mer hos Driva»

 


Mandag 6. juli


 

 

Halsa og Bøfjorden Idrettslag
Sturle Stadheim, Eirik Solem og Bård Nonstad
Bilde: halsail.no

Einmo og Starheim til topps

Blåfjelløpet ble arrangert for 48. gang søndag. Dameklassen ble vunnet av Alice Einmo, Rindal IL mens Sturle Starheim fra Gossen gikk til topps i herreklassen...

Les mer hos Driva+»

 

Halsa Idrettslag
Alise Einmo, Malin Einmo og Eva Sæterbø
Bilde: halsail.no

Blå­fjelløpet i strålende vær med god del­takelse

Deltakerne i årets Blåfjelløp ble møtt av svært gode forhold over fjellet mellom Bøfjorden og Halsa. Legger man til meget gode prestasjoner, måtte dette bli et av de bedre løpene!

Les mer hos Halsa Idrettslag»

 

Hennamyra
Slappfisker
Bilde: facebook.com

Åpen dag

Takk for laget te aill så tok turn hit på kom å bli-dag i dag. No tar vi kveld en ette en her på bruket...

Les mer hos Hennamyra»

 

Kroknes Laksevorpe
Vorpe-fiske
Bilde: facebook.com

Vorpe-fiske

Fin åpning på årets Vorpe-fiske...

Les mer hos Kroknes Laksevorpe»

 

Heim Kommune
Heim Kommune
Bilde: facebook.com

Barne­hage­lærer

60 % stilling ved Liabø barnehage...

Les mer hos Heim Kommune»

 

Heim Kommune
Heim Kommune
Bilde: facebook.com

Kultur­skole­lærer

60 % stilling ved enhet Kultur...

Les mer hos Heim Kommune»

 

Surnadal Skyttarlag
Surnadal Skyttarlag
Bilde: dfs.no

Guro Øie Bævre til topps i Surnadals­stevnet

Unge skyttere fra Bæverdalen, Hjelmen og Eidsvåg tok alle "pallplassene" under Surnadalsstevnet...

Les mer hos Driva+»

 


Søndag 5. juli


 

 

Hennamyra
Hennamyra
Bilde: facebook.com

Kom & bli-dag søndag 5. juli!

Det melder fint vær og vi har satt ut bord og benker, med grillmulighet. Ta med det dere vil av mat og drikke. Vi holder grillene varme. Vær obs på geitebesøk ved borda...

Les mer hos Hennamyra»

 

Halsa og Bøfjorden Idrettslag
Blåfjelløpet
Bilde: Halsa og Bøfjorden Idrettslag

Blåfjelløpet

Det 48. Blåfjelløpet går fra Bøfjorden til Halsa søndag 5. juli...

 


Lørsdag 4. juli


 

 

Grønset Gard
En nydelig dag i bakgårdskroken
Bilde: facebook.com

SommerCafé

Nå ser vi virkelig fram til åpning av årets SommerCafé i Gammelfjøset lørdag 4. juli, og ber om at godværet holder seg her - med litt sommer-regn for graset, kua og bonden. Åpent hver lørdag og søndag fra 4.juli - 2.august...

Les mer hos Grønset Gard»

 

Halsa historielag
Retrograss
Bilde: facebook.com

Retrograss på Otnes­brygga

Konsert med Retrograss. På Otnesbrygga møtes folkemusikk, country og rock. Bluegrass, country, folkrock...

Les mer hos Halsa historielag»

 

Villa Viungen
Hageselskapet 2020
Bilde: heim.kommune.no

Duket for hageselskap

Fra i dag, fredag, til og med søndag kan du få kulturelt påfyll i Villa Viungen på Liabø. Da er det nemlig duket for Hageselskapet 2020...

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag»

 

Sæther Grendahus
Antikk- og bruktmarked
Bilde: facebook.com

Antikk- og bruktmarked

Kafe åpen fra 12.00 til 14.00.
Velkommen!

Les mer hos Sæther Grendahus»

 

Villa Viungen
Hageselskapet 2020
Bilde: heim.kommune.no

Hageselskapet 2020

Halsa Frivilligsentral, Halsa kunstlag, Villa Viungen AS og Heim ungdomsråd arrangerer hageselskap i Villa Viungen 3. - 5. juli...

Les mer hos Heim Kommune»

 

Heim Kommune
Røykvarsler
Bilde: pixabay.com

Hyttefolket slurver med brann­sikkerheten

Det er mange brannfeller på hytta. I år er det grunn til å være ekstra føre var, da det er mange som bruker hyttene sine denne sommeren som følge av koronaviruset...

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag»

 

Kirken
Søvesten 2. juli 2020
Bilde: buyandread.com

Det kan bli "dåpsboom" i Heim-kirkene på høstparten

Sju konfirmasjoner i september...

Kjøp Søvesten»

 

Halsa kunstlag
Sommer­utstilling
Bilde: facebook.com

Sommer­utstilling

Godt oppmøte og god stemning på åpningen av sommer­utstilling vår. Gode tilbakemeldinger på det vi viste fram.
Velkommen innom i morgen og søndag fra kl 13 til 17.

Les mer hos Halsa kunstlag»

 

Opplev Trøndelag
Film
Bilde: youtube.com

Heim Kommune

Tore Sandvik er Fylksordfører i Trøndelag...

Se innslaget hos YouTube»

 

Halsa Kommune
Kommunal Rapport
Bilde: kommunal-rapport.no

Kommune­barometeret 2020

Vinneren av Kommune­barometeret eksisterer ikke lenger...

Plassering
Halsa 330
Hemne 276
Snillfjord 419...

Les mer hos Kommunal Rapport»

 

Heim Næringsforening
Dialogmøte
Bilde: facebook.com

Dialogmøte

I dag hadde vi første dialogmøte med nettverket vårt Bygge Heim og Heim kommune...

Les mer hos Heim Næringsforening»

 

Halsa kunstlag
Sommer­utstilling
Bilde: facebook.com

Sommer­utstilling

Humor og fargeglede preger Halsa kunstlag si sommer­utstilling. Vi åpner døra fredag kl 18.00 og avslutter søndagskvelden kl 17.00 . Møt oss i Villa Viungen. Vi har loddsalg på kunst, som trekkes søndag...

Les mer hos Halsa kunstlag»

 

Vaagland Båtbyggeri
Gunnar Arnold Nordbø, Thor Vaagland, Tone Angelica Sandvik, Peter Kristian Vaagland og Odd Arnfinn Stivold
Bilde: facebook.com

Utdeling av gullklokke og lykke til som pensjonist

I lunchen i dag ble det en runde med utdeling av gullklokker. Thor Vaagland, Peter Kristian Vaagland og Odd Arnfinn Stivold fikk utdelt klokker for 25 års tjeneste. Alle tre har hatt lengre tjeneste enn dette, men nå var det deres tur til å få klokke. Peter Kristian starter ut som pensjonist fra i morgen...

Les mer hos Vaagland Båtbyggeri »

 

Halsa Sanitetsforening
Kløvertur til Todalen
Bilde: facebook.com

Kløvertur

Kløvertur til Todalen og Toåa tursti ble en suksess. Besøk på gammelfabrikken og idyllen der med en brusende foss var flott...

Les mer hos Halsa Sanitetsforening»

 

Endre Aasen og Åsmund Godal Tunheim
Endre Aasen og Åsmund Godal Tunheim
Bilde:

– Tror kanskje vi er de eneste i Norge på vår alder som holder på med dette

Endre Aasen (21) og Åsmund Godal Tunheim (22) har startet opp selskapet Aasen Løyp. Formålet deres er å selge bjørkenever til bruk i tradisjonell taktekking. Aasen vil også bruke firmaet til å selge journalistisk arbeid...

Les mer hos Tidens Krav+»

 

Halsa Utvikling
Volleyballbane
Film: facebook.com

Volleyballbane

Se dronefilm av J. Reiten som fordeler den nye sanda utover volleyballbanen...

Les mer hos Halsa Utvikling»

 

Halsa historielag
Førkjånn på Otnesbrygga
Bilde: facebook.com

Førkjånn på Otnesbrygga

Tusen takk til Førkjånn for aldeles nydelig sang...

Les mer hos Halsa historielag»

 

Lindesnes-Nordkapp
Lindesnes-Nordkapp
Film: youtube.com

Øyvind var med på å sette ny rekord – samtidig som laget syklet inn over en million kroner

– En fantastisk opplevelse jeg ikke ville vært foruten! Det sier Øyvind Vaagland Reiten, som er med i sykkelteamet som natt til onsdag satte ny rekord på strekninga Lindesnes–Nordkapp. 250 mil på sykkelsetet ga også mer enn en million kroner til barnekreftforskning og barneavdelinga ved Sørlandet sjukehus...

Les mer hos Driva+»
Se tilbaketuren fredag på YouTube»

 

Merete Klevset
Avisa Sør-Trøndelag 4. juli 2020
Bilde: buyandread.com

Hun forlater lokalpolitikken

Merete Klevset, som ble innvalgt til kommunestyret i Heim for Senterpartiet i fjor, har søkt og fått innvilget fritak fra alle politiske verv. Årsaken er at hun har meldt flytting til Trondheim og starter i ny jobb der...

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag»

 

i Halsa no
Syria
Bilde: maps.google.no

Familie fra Syria lager frukthage på Halsa: – Positivt som en del av integrering

I et lite nabolag i Vågland i Halsa bor det to familier fra Syria. Etter å ha hjulpet naboen, Bjørn Halse, med plantene i hagen hans, laget de egne frukthager...

Les mer hos Tidens Krav+»

 

Solem Sag
Solem Sag
Bilde: solemsag.no

– Vi er omtrent fullbooka ut året

Solem Sag er i sterk medvind for tida. Ordrene står i kø, og nylig leverte de sin største enkeltleveranse gjennom tidene – materialer for rundt tre millioner kroner til et fjøs på Vågland. – Bruken av heltre er ikke død, og kommer ikke til å dø heller, sier Georg Solem...

Les mer hos Trollheimsporten»

 

i Halsa no
Avisa Sør-Trøndelag 4. juli 2020
Bilde: buyandread.com

Ser ut som hytta til Røkke - men det skal bli et kufjøs

Dette blir boligen til 60 ammekyr, 20 ungdyr, 2 avlsokser og flere kalver...

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag+»

 

i Halsa no
KSU.no
Bilde: ksu.no

Haugavatnet og Haugaskaret

Dronebilde av Haugavatnet og Haugaskaret i Heim kommune, på grensa til Settemsdalen og Surnadal kommune...

Les mer hos KSU.no»

 

Politiet
Politiet
Bilde: politiet.no

Mistet lappen og ble anmeldt etter råkjøring

Onsdag ettermiddag hadde UP laserkontroll på E39 i Renndalen i Heim kommune.

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag»

 

i Halsa no
Driva 3. juli 2020
Bilde: buyandread.com

Bygger nytt, stort og herskapelig heltrefjøs

Heltrefjøs har mange fordeler og kvaliteter, noe Arnstein Dyrset og Ann Kristin Solem også la vekt på da de skulle bygge nytt fjøs på garden Kletten i Heim kommune. Paret har kun brukt lokale leverandører i prosjektet, og de ser nå fram til å ta i bruk det store heltrefjøset på 1400 kvadratmeter...

Les mer hos Driva+»

 

Heim Kommune
Avisa Sør-Trøndelag 2. juli 2020
Bilde: buyandread.com

- Vi har ikke tabbet oss ut

Var klar over at de ikke hadde ladestasjoner for hybridbilene...

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag+»

 

Heim Kommune
Avisa Sør-Trøndelag 30. juni 2020
Bilde: buyandread.com

Rådmannen er ikke inhabil

- Vi kunne ikke erklære rådmannen som inhabil ut fra bekvemmelighetshensyn.

Les mer hos Avisa Sør-Trøndelag+»

 

Villa Viungen
Driva 3. juli 2020
Bilde: buyandread.com

– En av årets store happeninger

Det er stor aktivitet ved Halsa Frivilligsentral for tida. Frivillige pensjonister er nå i sving med å snekre platting ved Liatun, og ved Villa Viungen forberedes helgas hageselskap og kunstutstilling...

Les mer hos Driva+»

 

Lindesnes-Nordkapp
Målgang på Nordkapp
Film: youtube.com

Nærmer seg Nordkapp og har samlet inn 750 000 kroner: - Klarer vi en million?

Øyvind Vaagland Reiten måtte dessverre gi seg tirsdag ettermiddag og dermed er fire mann ute. Men tre mann jager fortsatt rekorden - og så langt har laget samlet inn 750 000 kroner til barnekreftforskning på sin ferd nordover...

Les mer hos Driva»

 

Heim Kommune
Heim Kommune
Bilde: heim.kommune.no

Et mer effektivt og inkluderende lokaldemokrati, ikke et angrep på demokratiet

- Da er første runde i Heim kommunestyret over, og vi kan se tilbake på ei tid med både gode og mindre gode debatter. Dessverre er det nok slik for de fleste av oss, at vi ser tilbake på kommunestyremøtene i Heim med en litt uggen følelse... skriver posisjonspartiene i Heim.

Les mer hos Driva»

 

Heim Høyre
Avisa Sør-Trøndelag 4. juli 2020
Bilde: buyandread.com

- Det er ikke uvanlig med taletid

Høyre fikk et enstemmig kommunestyre med seg på at alminnelig taletid er fem minutter per innlegg under møtene da revidering av møtereglementet ble behandlet i siste møte før ferien...

Kjøp Avisa Sør-Trøndelag»

 

i Halsa no
KSU.no
Bilde: ksu.no

Betna i Heim kommune

Betnakrysset med E39 som går til venstre og videre til Trondheim og fylkesvei 65 som går til høyre og videre til Surnadal...

Les mer hos KSU.no»

 


Fredag 3. juli


 

 

Halsa kunstlag
Skulptur
Bilde: Steinar Garberg

Sommer­utstilling

Da kan vi ønske velkommen til Halsa kunstlag si sommerutstilling 2020. Vi åpner fredag 3. juli kl 18.00 på Villa Viungen Liabøen og utstillingen varer til og med søndag 5. juli kl 17.00...

Les mer hos Halsa kunstlag»

 


Torsdag 2. juli


 

 

Torsdag 2. juli kl 09:45 på Orkland Bowling
Heim Kommune
Atlanterhavsbadet i Kristiansund
Bilde: heim.kommune.no

Aktiv sommer - Tur 4

Atlanterhavsbadet i Kristiansund. Avreise fra Frivilligsentralen kl 10:00...

Gjelder fra det året du går ut av 7. klasse og til og med 18 år.

Påmelding fra fredag 17. juni kl: 11:00.

Les mer om Heim Kommune»

 

Halsa Idrettslag
Kart og kompass
Bilde: Halsa Idrettslag

Orientering

Det blir orientering på Glåmen torsdag. Kartet er Betnaknoken. Løypelegger er Svein Stolsmo.

»

 


Onsdag 1. juli


 

 

Halsa Sanitetsforening
Da er kløvertur til Valsøya og Hegeneset fyr over. Vi var 11 stk som hadde en flott tur i strålende vær.
Bilde: facebook.com

Kløvertur til Todalen

Onsdag 1. juli er vi i farta igjen. Da kjører vi til Todalen og går Toåa tursti. Oppmøte ved busslomme i Betna...

Les mer hos Halsa Sanitetsforening»


Juni 2020»